Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Παναγία των Παρισίων

Η Πανα­γία των Παρι­σί­ων (Notre Dame) άρχι­σε να οικο­δο­μεί­ται το 1163 και ολο­κλη­ρώ­θη­κε περί­που έναν αιώ­να αργό­τε­ρα και θεω­ρεί­ται υπό­δειγ­μα της γαλ­λι­κής γοτ­θι­κής εκκλη­σια­στι­κής αρχιτεκτονικής .
Ο ναός βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της πλο­κής ενός κλα­σι­κού μυθι­στο­ρή­μα­τος του Βίκτωρ Ουγκώ, απο­τε­λεί Μνη­μείο της Παγκό­σμιας Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO και προ­σελ­κύ­ει εκα­τομ­μύ­ρια του­ρί­στες κάθε χρόνο. 

Διεθνή
Παναγία των Παρισίων: Θλίψη σε όλο τον κόσμο και ο Τραμπ στην… καρακοσμάρα του

Κάη­κε «ένα σύμ­βο­λο της Γαλ­λί­ας», σημειώ­θη­κε μια «φρι­κτή κατα­στρο­φή», εκτυ­λί­χθη­καν «συγκλο­νι­στι­κές σκη­νές»: από το Βερο­λί­νο ως το Λον­δί­νο, την Ουάσινγκτον,…

Ατέχνως
Παναγία των Παρισίων: Το νερό είναι, μετά τη φωτιά, ο μεγαλύτερος εχθρός που απειλεί με καταστροφή το ναό

Πανα­γία των Παρι­σί­ων: Η Πανα­γιά των Παρι­σί­ων, γνω­στή και ως Notre Dame de Paris ή απλού­στε­ρα Notre Dame, είναι ο μητρο­πο­λι­τι­κός Ρωμαιοκαθολικός…

Διεθνή
Notre Dame: Σώθηκε από ολική καταστροφή Κατέρρευσαν στέγη & καμπαναριά, γλίτωσαν τα περισσότερα αντικείμενα στο εσωτερικό

Πανα­γία των Παρι­σί­ων: Η πυρ­κα­γιά που μαι­νό­ταν από χθες βρά­δυ στην Πανα­γία των Παρι­σί­ων «τέθη­κε υπό έλεγ­χο», ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το…

Διεθνή
Παναγία των Παρισίων: Σοκ, θλίψη, απόγνωση… από την καταστροφή ενός μνημείου 1.000 ετών

Πανα­γία των Παρι­σί­ων: “Ω, Θεέ μου”… Κάποιοι κλαί­νε, άλλοι προ­σεύ­χο­νται: εκα­το­ντά­δες του­ρί­στες και Παρι­ζιά­νοι, απο­σβο­λω­μέ­νοι, σοκα­ρι­σμέ­νοι, παρα­κο­λου­θούν τις φλό­γες να…

Διεθνή
Παναγία των Παρισίων: Ο εμβληματικός γοτθικός ναός καίγεται καθώς πέφτει το σκοτάδι (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Πανα­γία των Παρι­σί­ων: Μια τερά­στια πυρ­κα­γιά κατα­καί­ει την εμβλη­μα­τι­κή Πανα­γία των Παρι­σί­ων, κατα­στρέ­φο­ντας ένα μνη­μείο ορό­ση­μο όχι μόνο για την…

Μετάβαση στο περιεχόμενο