Περιήγηση: Παναγιώτης Αρκουμανέας

Κοινωνία
Δημοσιεύματα για πλασματικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ — Τι απαντά ο ΕΟΔΥ

Απά­ντη­ση στα «δημο­σιεύ­μα­τα που φιλο­ξε­νού­νται σε κυρια­κά­τι­κα έντυ­πα» και απο­τε­λούν «απο­κυ­ή­μα­τα νοση­ρής φαντα­σί­ας» δίνει ο ΕΟΔΥ. Σύμ­φω­να με τον ΕΟΔΥ,…