Περιήγηση: Παναγιώτης Γαργαλιάνος

Προτεινόμενο
Π. Γαργαλιάνος: Είμαστε στο σημείο όπου έχει αρχίσει η μεγάλη ανησυχία για τα εγχώρια «ορφανά» κρούσματα

Τον κώδω­να του κιν­δύ­νου κρού­ουν οι επι­στή­μο­νες, καθώς το τελευ­ταίο διά­στη­μα κατα­γρά­φε­ται αύξη­ση των κρου­σμά­των μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 εγχώριων…