Περιήγηση: Παναγιώτης Γεωργακάς

Απόψεις
Αλήθεια ή ψέματα;

Γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Γεωρ­γα­κάς // για­τρός …«μένου­με σπί­τι για να έχου­με όλοι την υγειά μας» ή …«μένου­με σπί­τι για­τί το…