Περιήγηση: Παναγιώτης Κατάρας

Βίντεο
Π. Κατάρας (ΠΑΜΕ): Όλοι στην απεργία — Μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας

Συνέ­ντευ­ξη στην ΕΡΤ ΟPEN και στην εκπο­μπή Ατέ­χνως έδω­σε ο Πανα­γιώ­της Κατά­ρας, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων Τύπου — Χάρ­του και…