Περιήγηση: Παναγιώτης Κατηφές

Επικαιρότητα
Νίκαια: Γύρισε την πλάτη στον εκλεκτό «προοδευτικών» και «συντηρητικών» — Κάνε τη διαφορά στηρίζοντας Λαϊκή Συσπείρωση (ΒΙΝΤΕΟ)

«Αυτή τη στιγ­μή συμ­με­τέ­χουν πέντε κόμ­μα­τα στο συν­δυα­σμό μας… Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτά­μι και οι…

Κοινωνία
Αγ. Ι. Ρέντη- Νίκαια — Παν. Κατηφές: Ο λαός της πόλης στο προσκήνιο για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών

Ζητή­σα­με από τον υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, κομ­μου­νι­στή Πανα­γιώ­τη Κατη­φέ, αντι­πρό­ε­δρο του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου κατά των Ναρκωτικών,…