Περιήγηση: Παναγιώτης Πολίτης

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
«Από τη ΛΑΡΚΟ νεκροί βγαίνουμε, απολυμένοι ποτέ!» (VIDEO)

Από τη ΛΑΡΚΟ νεκροί βγαί­νου­με, απο­λυ­μέ­νοι ποτέ! Αυτό τόνι­σε ο Πανα­γιώ­της Πολί­της, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ Λάρυ­μνας. «Συνά­δελ­φοι από καρδιάς…