Περιήγηση: Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης – πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης