Περιήγηση: Πανδημία COVID-19: Ο Καπιταλισμός στη Δύση του

Επικαιρότητα
Λευκωσία: Βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης «Πανδημία COVID-19: Ο Καπιταλισμός στη Δύση του» το Σάββατο 5 Νοέμβρη

Βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της έκδο­σης «Παν­δη­μία COVID-19: Ο Καπι­τα­λι­σμός στη Δύση του» διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Κύπρου του ΚΚΕ, το Σάβ­βα­το 5 Νοέμβρη,…