Περιήγηση: πανδημία COVID-19

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: 19.138 κρούσματα, 9 θάνατοι και 95 διασωληνωμένοι — Ρεσιτάλ εφησυχασμού από την κυβέρνηση

Συνο­λι­κά 19.138 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα (16.115 νέα κρού­σμα­τα και 3.023 «πιθα­νές νέες επα­να­λοι­μώ­ξεις») ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο από τον ΕΟΔΥ. Με…

Επικαιρότητα
ΕΟΔΥ: Μεγάλη αναζωπύρωση της πανδημίας δείχνουν οι επιδημιολογικοί δείκτες

Μεγά­λη ανα­ζω­πύ­ρω­ση της παν­δη­μί­ας δεί­χνουν ακό­μη και οι ελλι­πείς επι­δη­μιο­λο­γι­κοί δεί­κτες του ΕΟΔΥ, με τους ειδι­κούς να εκπέ­μπουν σήμα κινδύνου…