Περιήγηση: ΠΑΝΔΗΜΙΑ (194592)

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Ελαφρά μειωμένοι οι δείκτες — Σταδιακά αυξάνονται τα κρούσματα με την «Ομικρον»

Σε 6.667 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργανισμό…

Κοινωνία
Εστίαση: Δεν είμαστε χωροφύλακες — Κλείνουν την Τρίτη για μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματος

Σε αγω­νι­στι­κό ανα­βρα­σμό βρί­σκο­νται οι κατα­στη­μα­τάρ­χες της εστί­α­σης σε όλη τη χώρα, εξαι­τί­ας των νέων απα­ρά­δε­κτων κυβερ­νη­τι­κών μέτρων δια­χεί­ρι­σης της…

Επικαιρότητα
Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα επιμένει η έξαρση της πανδημίας, άνοδος σε διασωληνώσεις και θανάτους

Ο ΕΟΔΥ ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα 1.113 νέα κρού­σμα­τα της λοί­μω­ξης του νέου κορω­νοϊ­ού (COVID-19), εκ των οποί­ων 12 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγχων…