Περιήγηση: Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο

Παιδεία
Θεσσαλονίκη: Μαζική — μαχητική καταδίκη του νομοσχεδίου Κεραμέως — Χρυσοχοΐδη (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη ημέ­ρα και παρά τις άσχη­μες και­ρι­κές συν­θή­κες, φοι­τη­τές, μαθη­τές εργα­ζό­με­νοι και εκπαι­δευ­τι­κοί, με μια φωνή, κατα­δί­κα­σαν το…

Επικαιρότητα
Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά (ΦΩΤΟ)

Συγκε­ντρω­μέ­νοι έξω από τη Βου­λή παρα­μέ­νουν φοι­τη­τές, μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί και εργα­ζό­με­νοι, καθώς το μεγά­λο πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο συνε­χί­ζε­ται, παρά το κρύο…

Εκδηλώσεις
Μεγάλο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: η προσυγκέντρωση των Φοιτητικών Συλλόγων φτάνει στο Σύνταγμα

Στο Σύνταγ­μα κατευ­θύ­νο­νται αυτή την ώρα οι φοι­τη­τές, που νωρί­τε­ρα έκα­ναν προ­συ­γκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια. Η προ­συ­γκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια, ξεκί­νη­σε λίγο…

Επικαιρότητα
Δημ. Κουτσούμπας: Η κοινή λογική των αναγκών της νεολαίας θα κάνει ανενεργό το απαράδεκτο νομοσχέδιο +|VIDEO

Εμείς είμα­στε με τους φοι­τη­τές, τους μαθη­τές και τους εκπαι­δευ­τι­κούς που και σήμε­ρα παλεύ­ουν ενά­ντια στο απα­ρά­δε­κτο νομο­σχέ­διο, είμα­στε η…

Επικαιρότητα
Νομοσχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη: σήμερα η ψηφοφορία του τερατουργήματος |Video

🔻  Αίτη­μα ονο­μα­στι­κής ψηφο­φο­ρί­ας έχει κατα­θέ­σει το ΚΚΕ 🔳 Καθο­λι­κό μήνυ­μα κατα­δί­κης του νομο­σχε­δί­ου των ταξι­κών φραγ­μών και της καταστολής…

Ατέχνως
Συλλαλητήρια κατά του νομοσχεδίου της καταστολής και των φραγμών

Εκπαι­δευ­τι­κοί και φοι­τη­τές αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα των εκπαι­δευ­τι­κών ομο­σπον­διών και των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων και συγκε­ντρώ­θη­καν στα προ­πύ­λαια, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας αυτήν την…

Επικαιρότητα
«Υπουργείο κλειστών πανεπιστημίων και ιδιωτικών κολλεγίων»: Κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη ενάντια στο κυβερνητικό νομοσχέδιο-έκτρωμα για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Ηχη­ρό μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση ότι το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση, που αυξά­νει τους ταξι­κούς φραγ­μούς στη μόρ­φω­ση και εντείνει…