Περιήγηση: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού

Επικαιρότητα
Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης»: «Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον…»

Τη νέα φασι­στι­κή — δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής σε βάρος μελών της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Ναυ­τών Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού (ΠΕΝΕΝ),…