Περιήγηση: Πανελλήνια Ενωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου

Κοινωνία
Πέθανε ο Γρηγόρης Ριζόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου

Το ΚΚΕ με λύπη ανα­κοι­νώ­νει το θάνα­το του Γρη­γό­ρη Ριζό­που­λου, προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ). Ο Γρηγόρης…