Περιήγηση: Πανελλήνιες

Ατέχνως
Πανελλήνιες εξετάσεις: Δείτε τις απαντήσεις στα Λατινικά

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Τρί­τη ημέ­ρα Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα, Πέμ­πτη, για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, οι οποί­οι εξε­τά­ζο­νται πλέ­ον σε μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. οι…

Ατέχνως
Πανελλήνιες εξετάσεις: Δείτε τις απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

latinikaΠα­νελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Τρί­τη ημέ­ρα Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα, Πέμ­πτη, για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, οι οποί­οι εξε­τά­ζο­νται πλέ­ον σε μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. οι…

Ατέχνως
Πανελλήνιες εξετάσεις: Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Τρί­τη ημέ­ρα Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα, Πέμ­πτη, για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, οι οποί­οι εξε­τά­ζο­νται πλέ­ον σε μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. Πιο…

Επικαιρότητα
Πανελλήνιες εξετάσεις: Στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Τρί­τη ημέ­ρα Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα, Πέμ­πτη, για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, οι οποί­οι εξε­τά­ζο­νται πλέ­ον σε μαθή­μα­τα Προσανατολισμού.…

Ατέχνως
Πανελλήνιες εξετάσεις: Δείτε τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σε μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας εξε­τά­ζο­νται από σήμε­ρα, Τετάρ­τη, οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, θα εξε­τα­στούν σήμε­ρα στα…

Επικαιρότητα
Πανελλαδικές 2023: Πανελλαδικών συνέχεια για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Σε μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας εξε­τά­ζο­νται από σήμε­ρα, Τετάρ­τη, οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, θα εξε­τα­στούν σήμε­ρα στα…

Παιδεία
Πανελλήνιες εξετάσεις: Βατά τα θέματα στα Αρχαία, απαιτητικά σε Βιολογία και Μαθηματικά

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Χωρίς εκπλή­ξεις ήταν τα θέμα­τα των Αρχαί­ων, πολύ απαι­τη­τι­κά στη Βιο­λο­γία και απαι­τη­τι­κά, μεν, αλλά ευκο­λό­τε­ρα από προηγούμενη…