Περιήγηση: Πανελλαδική Σύσκεψη ΠΑΜΕ

Κοινωνία
Πανελλαδική Σύσκεψη ΠΑΜΕ: «Εδώ είναι η ελπίδα, η εγγύηση για ένα κίνημα χειραφετημένο από τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις τους»

«Η ελπί­δα της εργα­τι­κής τάξης και του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος βρί­σκε­ται εδώ!» τόνι­σε ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος στο κλεί­σι­μο των διή­με­ρων εργασιών…