Περιήγηση: Πανεπιστήμα

Παιδεία
Πανεπιστήμια: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την επιστροφή στα αμφιθέατρα – Αγνοήθηκαν τα αιτήματα των φοιτητών

Στη δημοσιότητα έδωσε το το υπουργείο Παιδείας το ΦΕΚ με τις προϋποθέσεις επαναλειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Προϋποθέσεις που δεν απαντούν ι…