Περιήγηση: Πανεπιστήμιο Μπογάζιτσι

Διεθνή
Το ΚΚ Τουρκίας κατέθεσε μήνυση κατά του Ερντογάν για τα γεγονότα στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου

Μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά κατά του προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, του υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Σου­λεϊ­μάν Σοϊ­λού, του ηγέ­τη του φασι­στι­κού Κόμ­μα­τος Εθνι­κι­στι­κής Δράσης…

Διεθνή
Τουρκία: Όργιο αυταρχισμού από την αστυνομία ενάντια σε φοιτητική κινητοποίηση στην Κωνσταντινούπολη

Σε όργιο κατα­στο­λής ενά­ντια στους φοι­τη­τές, οι οποί­οι αντι­δρούν για τον διο­ρι­σμό φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κού πρύ­τα­νη στο Πανε­πι­στή­μιο Μπο­γά­ζι­τσι της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, προχώρησε…