Περιήγηση: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Προτεινόμενο
Μια απίστευτη μαρτυρία για τα τεστ κορονοϊού που ελπίζουμε να μην είναι όπως τα περιγράφει

Δια­βά­σα­με στο facebook μαρ­τυ­ρία αδελ­φής για­τρού του Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Λάρι­σας η οποία πραγ­μα­τι­κά μας άφη­σε άναυ­δους. Ελπί­ζου­με σε ό,τι αφορά…