Περιήγηση: Πανσέληνος Αυγούστου

Επικαιρότητα
Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία για την Αυγουστιάτικη πανσέληνο

Ελεύ­θε­ρη θα είναι η είσο­δος για το κοι­νό, την Παρα­σκευή 12 Αυγού­στου, σε 105 επι­λεγ­μέ­νους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, μου­σεία, ιστο­ρι­κούς τόπους…

Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία για την πανσέληνο του Αυγούστου

Τις εκδη­λώ­σεις που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν κάτω από το φως του αυγου­στιά­τι­κου φεγ­γα­ριού στους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, τα μνη­μεία και τα μουσεία…