Περιήγηση: Πανσέληνος

Επικαιρότητα
Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία για την Αυγουστιάτικη πανσέληνο

Ελεύ­θε­ρη θα είναι η είσο­δος για το κοι­νό, την Παρα­σκευή 12 Αυγού­στου, σε 105 επι­λεγ­μέ­νους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, μου­σεία, ιστο­ρι­κούς τόπους…