Περιήγηση: Πανσυνταξιουχικός Αγώνας

Κοινωνία
Οι Συνταξιούχοι είμαστε εδώ… Ακούραστοι. Μαχητικά Παρόντες στην πρώτη γραμμή της λαϊκής πάλης.

Κυκλο­φο­ρεί με ενδια­φέ­ρου­σα και αγω­νι­στι­κή ποι­κί­λη ύλη ο Παν­συ­ντα­ξιου­χι­κός Αγώ­νας Τ.476 Η Μεγά­λη Πανελ­λα­δι­κή Συγκέ­ντρω­ση 24 Ιού­νη Για άλλη μια…