Περιήγηση: Παπάδες

Πολιτική
Ο Θ. Παφίλης παρουσίασε στο Σύνδεσμο Κληρικών την πρόταση του ΚΚΕ για το διαχωρισμό Κράτους — Εκκλησίας

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θ. Παφί­λης, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα στα γρα­φεία της ΚΟ του Κόμ­μα­τος στη Βου­λή τον Ιερό Σύνδεσμο…