Περιήγηση: Παπαστράτος – Philip Morris

Πολιτική
Διαφημιστής της «κοινωνικής ευαισθησίας» του κεφαλαίου ο Κυρ. Μητσοτάκης

Την εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα επι­στρά­τευ­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, για τις δρα­μα­τι­κές ελλεί­ψεις στη δασο­πυ­ρό­σβε­ση. «Φέτος είμα­στε πιο έτοι­μοι από ποτέ»,…

Κοινωνία
Συγκλονιστική επιστολή — απάντηση απολυμένου της «Παπαστράτος» στον Αλ. Τσίπρα

Ανοι­κτή δημό­σια επι­στο­λή προς τον πρω­θυ­πουρ­γό Αλέ­ξη Τσί­πρα με αφορ­μή την επί­σκε­ψή του στο εργο­στά­σιο,  έστει­λε απο­λυ­μέ­νος της Παπαστράτος –…