Περιήγηση: Παρέλαση 28η Οκτωβρίου

Κοινωνία
28η Οκτωβρίου: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά λόγω των μαθητικών παρελάσεων

Λόγω διε­ξα­γω­γής των μαθη­τι­κών παρε­λά­σε­ων για τον εορ­τα­σμό της εθνι­κής επε­τεί­ου της 28ης Οκτω­βρί­ου, το Σάβ­βα­το 28-10-2023, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε…

Επικαιρότητα
Ακυρώνονται οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι μαθη­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές παρε­λά­σεις στις 28 Οκτω­βρί­ου ανα­κοί­νω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας, εξαι­τί­ας της επιδημιολογικής…