Περιήγηση: Παρακολουθήσεις πολιτών

Πολιτική
Αλ. Τσίπρας: Αποχή από τις ψηφοφορίες στη Βουλή — Παραδέχθηκε αύξηση παρακολουθήσεων επί ΣΥΡΙΖΑ

Την απου­σία του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφο­φο­ρί­ες στη Βου­λή ανα­κοί­νω­σε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου, ενώ παραδέχθηκε…

Πολιτική
Λογισμικά παρακολούθησης: Ερωτήματα που περιμένουν απαντήσεις εδώ και δύο μήνες

Προ­χτές μία αντι­πο­λι­τευό­με­νη στην κυβέρ­νη­ση εφη­με­ρί­δα δημο­σί­ευ­σε έναν κατά­λο­γο, σύμ­φω­να με τον οποίο παρα­κο­λου­θού­νταν στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης, της αντι­πο­λί­τευ­σης, επιχειρηματίες…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για το δημοσίευμα του «Documento»: Επιβεβαιώνεται το κρατικό δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”

Σε σχό­λιό του για το δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Documento» σχε­τι­κά με τις παρα­κο­λου­θή­σεις προ­σώ­πων και την τοπο­θέ­τη­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπροσώπου,…

Πολιτική
Υποκλοπές: Καινούρια ερωτηματικά μετά από δημοσίευμα για «δίπολο» Αθήνας και Λευκωσίας

Και­νού­ρια ερω­τη­μα­τι­κά σχε­τι­κά με το σκάν­δα­λο των υπο­κλο­πών, γεν­νά το σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μα του «Βήμα­τος» που ανα­φέ­ρει πως «φαί­νε­ται να είχε…