Περιήγηση: Παρακολουθήσεις

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την γνωμοδότηση Ντογιάκου: Υλοποιεί και ενισχύει το «σκοτεινό» θεσμικό πλαίσιο

«Φύλ­λο συκής» του θεσμι­κού βούρ­κου που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις είναι ο ρόλος της δήθεν «ανε­ξάρ­τη­της» δικαιο­σύ­νης και των…

Επικαιρότητα
Σκάνδαλο υποκλοπών: Υπό παρακολούθηση οι Γ. Κύρτσος και Τ. Τέλλογλου αναφέρει το EURACTIV

Υπό παρα­κο­λού­θη­ση ήταν ο ευρω­βου­λευ­τής Γιώρ­γος Κύρ­τσος και ο δημο­σιο­γρά­φος Τάσος Τέλ­λο­γλου γρά­φει η ιστο­σε­λί­δα EURACTIV σε ένα δημο­σί­ευ­μα που…

Πολιτική
Σκάνδαλο υποκλοπών: Νέα δημοσιεύματα για την χρησιμοποίηση του Predator από την ΕΥΠ

Νέα δημο­σιεύ­μα­τα στον Κυρια­κά­τι­κο Τύπο έρχο­νται να ανα­δεί­ξουν πτυ­χές από το πολυ­δαί­δα­λο και σκο­τει­νό θεσμι­κό πλαί­σιο των παρα­κο­λου­θή­σε­ων, επι­βε­βαιώ­νο­ντας για…

Πολιτική
Οι παρεμβάσεις του ΚΚΕ σχετικά με το ζήτημα των παρακολουθήσεων–υποκλοπών και τη χρήση κακόβουλων λογισμικών

Στο θέμα των υπο­κλο­πών ανα­φέ­ρε­ται το ΚΚΕ, σημειώ­νο­ντας ότι «στις 25/3/21 ψηφί­στη­κε στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ο Κανο­νι­σμός 2021/821 για τα “είδη…