Περιήγηση: Παραλίες

Κοινωνία
Χαλκιδική: Πυροβολισμοί, απειλές και εκβιασμοί για την πώληση …λουκουμάδων

Πυρο­βο­λι­σμοί, ξυλο­δαρ­μοί, απει­λές και εκβια­σμοί φαί­νε­ται να περιέ­χο­νται στη δρά­ση εγκλη­μα­τι­κής ομά­δας, με επί­κε­ντρο τον έλεγ­χο των σημεί­ων πώλη­σης λουκουμάδων…

Κοινωνία
Με συνωστισμό και εισιτήριο ανοίγουν πάλι οι παραλίες — Κανόνες λειτουργίας

Μετά από τις μετε­ω­ρο­λο­γι­κές προ­βλέ­ψεις για πρω­τό­γνω­ρο καύ­σω­να το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο  και την εισή­γη­ση της αρμό­διας επι­τρο­πής των λοι­μω­ξιο­λό­γων, η κυβέρνηση…

Ταξιδεύοντας
Κύθνος, με την κρυστάλλινη θάλασσα, τα μονοπάτια της και τα κατάλευκα μικρά χωριά της (ΦΩΤΟ)

Κρυ­στάλ­λι­νη θάλασ­σα σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από την Αθή­να, ιδα­νι­κή για μικρές καλο­και­ρι­νές απο­δρά­σεις αλλά και για πολυ­ή­με­ρες δια­κο­πές. Η Κύθνος…