Περιήγηση: Παραλλαγή Όμικρον

Διεθνή
Η πανδημία στον κόσμο: Μείωση της καραντίνας για να γυρνάνε πιο γρήγορα στη δουλειά οι εργαζόμενοι με κορονοϊό!

Απο­κα­λυ­πτι­κή η από­φα­ση — «πυξί­δα» των ΗΠΑ για περιο­ρι­σμό της καρα­ντί­νας σε «ασυμ­πτω­μα­τι­κούς ασθε­νείς» με Covid-19 Καθώς η παραλ­λα­γή «Όμι­κρον»…

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Ελαφρά μειωμένοι οι δείκτες — Σταδιακά αυξάνονται τα κρούσματα με την «Ομικρον»

Σε 6.667 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργανισμό…

Πολιτική
Ομικρον: Φορτώνει στους εμβολιασμένους το κόστος για rapid —  ΚΚΕ: Δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ και αναγκαία μέτρα προστασίας

Νέα χαρά­τσια προς τον λαό σχε­διά­ζει η κυβέρ­νη­ση. Κατά τη διάρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σης των πολι­τι­κών συντα­κτών, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γ.…