Περιήγηση: Παραπολιτικά

Εκδηλώσεις
Δημ. Κουτσούμπας: Η εξέλιξη του πολέμου δείχνει πως χάνουν οι λαοί και κερδίζουν πολλές μερίδες του κεφαλαίου και από τις δυο πλευρές

Συνέ­ντευ­ξη στην εφη­με­ρί­δα «Παρα­πο­λι­τι­κά» και τον δημο­σιο­γρά­φο Ανδρέα Παπα­δό­που­λο παρα­χώ­ρη­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Η συνέντευξη…