Περιήγηση: Παρθενώνας

Πολιτισμός
Δανεικά τα γλυπτά του Παρθενώνα ζητάει από τον Μπ. Τζόνσον ο Κυρ. Μητσοτάκης για το 2021

Να δανεί­σει η Βρε­τα­νία στην Ελλά­δα τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να προ­τεί­νει ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στον Βρε­τα­νό ομό­λο­γό του Μπόρις…

Εικαστικές Τέχνες
«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ζητούν να επανενωθούν με το άλλο τους μισό στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης»

Απά­ντη­ση στον διευ­θυ­ντή του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου δίνει με άρθρο της στην εφη­με­ρί­δα «ΤΑ ΝΕΑ» η ντέιμ Τζά­νετ Σού­σμαν (dame Janet…