Περιήγηση: Παρνασσός

Κοινωνία
Παρνασσός όπως Ανταρκτική: Στους μείον 28 βαθμούς η θερμοκρασία χθες στην παγωμένη δολίνη Βαθύσταλου

Το πρωί της Τρί­της 19 Ιανουα­ρί­ου, μετά το πέρας της κακο­και­ρί­ας “Λέαν­δρος”, στην παγω­μέ­νη δολί­νη στο Βαθύ­στα­λο Παρ­να­σού κατα­γρά­φη­κε ελάχιστη…