Περιήγηση: ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Επικαιρότητα
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Διεκδικεί το … «υπουργείο αντιπολίτευσης» στην επόμενη κυβέρνηση

Με το προ­πα­γαν­δι­στι­κό ανέκ­δο­το της …«αξιό­πι­στης αντι­πο­λί­τευ­σης» συνε­χί­ζει να πορεύ­ε­ται το ΠΑΣΟΚ, στον δρό­μο προς τις εκλο­γές της 25ης Ιούνη,…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, Κασιδιάρης υπέρ του κυβερνητικού νομοσχεδίου-λαιμητόμου για την Υγεία!

Στη συνε­δρί­α­ση του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας (29/11/22), η Νεο­δη­μο­κρα­τι­κή περι­φε­ρεια­κή αρχή, από κοι­νού με την παρά­τα­ξη του ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και την…

Επικαιρότητα
Βουλή: Απέρριψαν τροπολογίες του ΚΚΕ για παύση πλειστηριασμών και επαναφορά 13ου-14ου μισθού-σύνταξης!

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απέ­φυ­γαν κάθε ανα­φο­ρά στις τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ Απέρ­ρι­ψε, χωρίς συζή­τη­ση, η κυβέρ­νη­ση τις τρο­πο­λο­γί­ες για την ανακούφιση…

Πολιτική
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν από κοινού ενσωμάτωση οδηγίας της ΕΕ που προωθεί τον χαφιεδισμό

Την ίδια στιγ­μή που ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, κοκο­ρο­μα­χούν για τις υπο­θέ­σεις των υπο­κλο­πών και παρα­κο­λου­θή­σε­ων και δια­γκω­νί­ζο­νται ποιος είναι τάχα…