Περιήγηση: Πατέντες εβολίων

Ματιές στην Επικαιρότητα
Περί της (υποκριτικής) τοποθέτησης Μπάιντεν για τις πατέντες εμβολίων για τον κορονοϊό

Η τοπο­θέ­τη­ση Μπάι­ντεν για τις πατέ­ντες εμβο­λί­ων για τον κορο­νο­ϊό (να αρθούν προ­σω­ρι­νά τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα) είναι πέρα για πέρα…