Περιήγηση: Πατέντες εμβολίων

Προτεινόμενο
ΠΑΦΙΛΗΣ Συνειδητή δολοφονία η μη απελευθέρωση των πατεντών των εμβολίων
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης: Συνειδητή δολοφονία η μη απελευθέρωση των πατεντών των εμβολίων

Για «συνει­δη­τή δολο­φο­νία» και για «βαρ­βα­ρό­τη­τα του συστή­μα­τος» έκα­νε λόγο ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης για το γεγονός…