Περιήγηση: Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Επικαιρότητα
Θετικός στον κορονοϊό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος, στο πλαί­σιο των τακτι­κών δια­γνω­στι­κών εξε­τά­σε­ων που πραγ­μα­το­ποιού­νται στο Φανά­ρι, δια­γνώ­στη­κε σήμε­ρα, θετι­κός στον κορο­νο­ϊό. Σύμφωνα…