Περιήγηση: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διεθνή
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πωλεί παλαιστιανική γη σε εβραϊκές κοινότητες — Οργή Παλαιστινίων

Μακρο­σκε­λές άρθρο για την κατά­στα­ση στο Πατριαρ­χείο Ιερο­σο­λύ­μων και την οργή των Παλαι­στι­νί­ων, όπως αυτή εκδη­λώ­θη­κε τις μέρες των εορτών…