Περιήγηση: πατριωτισμός

Κοινωνία
Περικλής Παυλίδης: Αν ο εθνικισμός δηλητηριάσει τη νεολαία η ανθρωπότητα δεν θα έχει μέλλον

Με αφορ­μή την προ­σπά­θεια φασι­στι­κών κύκλων να χύσουν εθνι­κι­στι­κό δηλη­τή­ριο στα σχο­λεία, μιλή­σα­με με τον Περι­κλή Παυ­λί­δη, Επί­κου­ρο καθη­γη­τή του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης στο…

Απόψεις
Εθνικισμός, κοσμοπολιτισμός, διεθνισμός για γνήσιος πατριωτισμός

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στα πρό­σφα­τα συλ­λα­λη­τή­ρια για την «Ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας», αλλά και σε μιας σει­ρά άρθρα, σχό­λια, δημο­σιεύ­μα­τα προβάλλεται…

Στήλη Αναγνωστών
Ναι στον πατριωτισμό των λαών, όχι στον εθνικισμό, τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Σαβ­βί­δης Πανα­γιώ­της // ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΤΑΝ ΠΟΤΕ ΜΕ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ…ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΗΝ…