Περιήγηση: Παύλος Διονυσόπουλους

Εικαστικές Τέχνες
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ PAVLOS (ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ)

Το Δ.Σ. του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλάδος/ΕΕΤΕ εκφρά­ζει τη λύπη του για το θάνα­το του κατα­ξιω­μέ­νου ζωγρά­φου Παύ­λου Διο­νυ­σό­που­λου, που έφυ­γε πλήρης…