Περιήγηση: Παύλος Φύσσας

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Οργή της Μάγδας Φύσσα για ερωτήσεις της υπεράσπισης σχετικά με τους στίχους του Παύλου

Οργή προ­κά­λε­σαν στη μητέ­ρα του Παύ­λου Φύσ­σα οι ερω­τή­σεις που υπέ­βαλ­λε στον Δημή­τρη Μελα­χροι­νό­που­λο, φίλο του γιου της, o συνήγορος…

Ατέχνως
Featured Video Play Icon
Μαζική αντιφασιστική διαδήλωση για τα εννέα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η μαζι­κή αντι­φα­σι­στι­κή δια­δή­λω­ση για τα εννέα χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα. Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι και νέοι συγκεντρώθηκαν…

Επικαιρότητα
“Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί” — Δυνατά αντηχούν τα συνθήματα στην μεγάλη αντιφασιστική πορεία (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν στο Κερα­τσί­νι, στο μνη­μεί­ου του Παύ­λου Φύσ­σα, για να τιμή­σουν τον αντι­φα­σί­στα μου­σι­κό που δολο­φο­νή­θη­κε από τους…

Κοινωνία
ΚΝΕ: «Ο φασισμός δεν μπαίνει σε νόμους και κανόνες, μόνος φραγμός στη δράση του ο λαός και οι αγώνες!»

«Την Τετάρ­τη 18 Σεπτεμ­βρί­ου 2013, ο αντι­φα­σί­στας μου­σι­κός Παύ­λος Φύσ­σας έπε­φτε νεκρός, στο Κερα­τσί­νι, από μαχαί­ρι χρυ­σαυ­γί­τη. Είχε προη­γη­θεί η…

Επικαιρότητα
Χρυσή Αυγή: Ξεκινά η δίκη σε β’ βαθμό — Οι κατηγορούμενοι, οι υποθέσεις, το διακύβευμα — «Οι ναζί στη φυλακή»

Επτά χρό­νια μετά την εκκί­νη­ση της πρω­το­βάθ­μιας δίκης για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή και σχε­δόν είκο­σι μήνες από την…