Περιήγηση: Παύλος Φύσσας

Κοινωνία
Ξεκινά η δίκη των ναζί Χρυσαυγτών σε β’ βαθμό — Κάλεσμα της οικογένειας Φύσσα — Επανάληψη της καταδίκης

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η οικο­γέ­νεια του Παύ­λου Φύσ­σα ενό­ψει της δίκης σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που ξεκι­νά­ει στις…

Κοινωνία
Οικογένεια Παύλου Φύσσα: Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων ώστε να μη θρηνήσουμε και άλλους νεκρούς της ναζιστικής βίας

Κάλε­σμα «να στα­θού­με στο ύψος των περι­στά­σε­ων ώστε να μη θρη­νή­σου­με και άλλους νεκρούς της ναζι­στι­κής βίας» απευ­θύ­νει η οικο­γέ­νεια του…

Κοινωνία
Ετυμηγορία για τη Χρυσή Αυγή: Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί μέχρι τη λήξη της δίκης — Τι προβλέπεται για τις ποινές

Το “ναι” ή το “όχι” του δικα­στη­ρί­ου στην κατη­γο­ρία της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που ανα­μέ­νε­ται να ακου­στεί την Τετάρ­τη το πρωί…

Κοινωνία
Τα εγκλήματα της ναζιστικής δολοφονικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή ένα προς ένα

Στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή εξε­τά­στη­καν συγκε­κρι­μέ­νες εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις, μέχρι τη δολο­φο­νία του αντι­φα­σί­στα μου­σι­κού Παύ­λου Φύσσα.…