Περιήγηση: Παύλος Χαϊκάλης

Πολιτισμός
Το ΣΕΗ διέγραψε δια βίου Π. Φιλιππίδη, Π. Χαϊκάλη και Γ. Κιμούλη, τρεις τελείως διαφορετικές περιπτώσεις

Την ορι­στι­κή δια­γρα­φή των Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, Γιώρ­γου Κιμού­λη και Παύ­λου Χαϊ­κά­λη απο­φά­σι­σε το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ). Το ΣΕΗ πραγματοποίησε…