Περιήγηση: ΠΓ ΚΕ ΚΚΕ

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για τον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών

1. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας χαι­ρε­τί­ζει τους δίκαιους, μαζι­κούς αγώ­νες των χιλιά­δων εκπαι­δευ­τι­κών, που σε πεί­σμα του αυταρ­χι­κού κατή­φο­ρου της…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ για την επιδημία του κορονοϊού και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν

Το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την επι­δη­μία του κορο­νοϊ­ού και τα μέτρα προ­στα­σί­ας που πρέπει…

Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 🚩 Καμία αναμονή, καμία ανοχή στο προμελετημένο έγκλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση!

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το «νέο Ασφα­λι­στι­κό» της κυβέρ­νη­σης, το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ επι­ση­μαί­νει τα εξής: «Ο…