Περιήγηση: ΠΓ ΚΕ ΚΚΕ

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ για την επιδημία του κορονοϊού και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν

Το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση για την επιδημία του κορονοϊού και τα μέτρα προστασίας που πρέπει…