Περιήγηση: ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Επικαιρότητα
Τρίκαλα: Να μείνει στη θέση του το άγαλμα του Στρατηγού Στέφανου Σαράφη

Επι­χει­ρώ­ντας την υπο­τί­μη­ση της ιστο­ρι­κής προ­σω­πι­κό­τη­τας και της τερά­στιας προ­σφο­ράς του Στρα­τη­γού Στέ­φα­νου Σαρά­φη η Δημο­τι­κή Αρχή του Δήμου Τρικάλων,…

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Καταδικάζει τον «χυδαίο αντικομμουνισμό» της ΕΕ

Τη «χυδαία επί­θε­ση στην ΕΣΣΔ με την κατα­στρο­φή αντι­φα­σι­στι­κών μνη­μεί­ων και τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της ιμπε­ρια­λι­στι­κής Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης», κατα­δι­κά­ζει με ανακοίνωσή…

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Κατάπτυστη απόφαση του δημάρχου που προσβάλλει τη μνήμη των εκτελεσμένων στο Σκοπευτήριο

Την αγα­νά­κτη­ση της ΠΕΑΕ-ΔΣΕ, των αντι­στα­σια­κών και των απο­γό­νων τους έχει προ­κα­λέ­σει η από­φα­ση του δημάρ­χου Και­σα­ρια­νής που προ­σβάλ­λει τη…

Επικαιρότητα
Νάουσα: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Συνάντηση Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί της Κυρια­κής 3/7 στο Άλσος του Αγί­ου Νικο­λά­ου Νάου­σας, η Πανελ­λή­νια Συνά­ντη­ση των Επα­να­πα­τρι­σθέ­ντων Πολιτικών…

Εκδηλώσεις
Κυριακή 3/7 στη Νάουσα Ημαθίας η πανελλήνια συνάντηση επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων

Την Κυρια­κή 3 Ιού­λη στις 11 π.μ., στο Αλσος του Αγί­ου Νικο­λά­ου Νάου­σας, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η πανελ­λή­νια συνά­ντη­ση των επαναπατρισθέντων…