Περιήγηση: ΠΕΚΑΜ

Κοινωνία
Πέθανε ο Γρηγόρης Ριζόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου

Το ΚΚΕ με λύπη ανα­κοι­νώ­νει το θάνα­το του Γρη­γό­ρη Ριζό­που­λου, προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ). Ο Γρηγόρης…

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διοργανώνει…

Εκδηλώσεις
ΠΕΚΑΜ: Την Κυριακή στη Μακρόνησο το «Καπνισμένο Τσουκάλι» με τη «Ρωμιοσύνη»

Η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ) πραγ­μα­το­ποιεί την ετή­σια επί­σκε­ψη — προ­σκύ­νη­μα στη Μακρό­νη­σο την Κυρια­κή 11 Ιού­νη. Για τη συμ­με­το­χή στην…