Περιήγηση: Πεντάγωνο

Επικαιρότητα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ελλάδα αεροσκάφη ανεφοδιασμού με 150 άτομα προσωπικό

Αερο­σκά­φη ανε­φο­δια­σμού (ιπτά­με­να τάν­κερ) με το απα­ραί­τη­το στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό στέλ­νουν οι ΗΠΑ στην Ελλά­δα, όπως ανα­κοί­νω­σε το βρά­δυ της Δευτέρας…

Ιστορία
Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του 1964 αποκαλύπτουν σχέδιο πυρηνικής επίθεσης των ΗΠΑ ενάντια σε ΕΣΣΔ και Κίνα

Την κατα­στρο­φή, μέσω της χρή­σης ατο­μι­κής βόμ­βας, των υπο­δο­μών και ενός μεγά­λου μέρους του πλη­θυ­σμού της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης αλλά και…