Περιήγηση: Περίπλους

Εκδηλώσεις
Η πρώτη ατομική έκθεση της Εύας Μελά στις Βρυξέλλες

Ο Πολυ­χώ­ρος «Περί­πλους» παρου­σιά­ζει την πρώ­τη ατο­μι­κή έκθε­ση στις Βρυ­ξέλ­λες της ζωγρά­φου, χαρά­κτριας και προ­έ­δρου του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας, Εύας Μελά, από τις…