Περιήγηση: περιορισμός διαδηλώσεων

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να μην τολμήσει να φέρει νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων

Σε σχό­λιο για την πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να κατα­θέ­σει νομο­σχέ­διο για τον προ­ο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Μετά το δικαί­ω­μα στην απεργία…