Περιήγηση: Περισσός

Επικαιρότητα
Γιγαντοπανό στον Περισσό: «Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο — Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας»

Γιγα­ντο­πα­νό ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτόν αναρ­τή­θη­κε στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με τα κόκκινα λάβαρα ψηλά “παίζοντας με τον άνεμο και προκαλώντας τον ήλιο και τα σύννεφα”

Θα μπο­ρού­σε να ονο­μα­στεί «βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση» ή απλά «λεύ­κω­μα» ‑για εμάς απο­τε­λεί κάτι πολύ περισ­σό­τε­ρο. Αίσθη­ση ζωής, συλ­λο­γι­κής παρου­σί­ας και ενεργής-μαχητικής…

Πολιτική
Προς «κουκούλωμα» η υπόθεση συνακροάσεων στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ — Απαράδεκτη κωλυσιεργεία (VIDEO)

Πλή­θος ερω­τη­μά­των για τις προ­θέ­σεις της Αρχής Δια­σφά­λι­σης του Απορ­ρή­του Επι­κοι­νω­νιών και κατ’ επέ­κτα­ση και της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, σχετικά…

Πολιτισμός
Ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Κώστας Τσιάνος, η Μπέτυ Βαλάση… Ήταν όλοι τους εκεί

Γρά­φει ο Δημή­τρης Φερ­γά­δης, συντα­ξιού­χος, ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της βιο­μη­χα­νί­ας της δισκο­γρα­φί­ας σε «ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ» και «MINOS-EMI». Συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου «Με αφορμή…