Περιήγηση: Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, Κασιδιάρης υπέρ του κυβερνητικού νομοσχεδίου-λαιμητόμου για την Υγεία!

Στη συνε­δρί­α­ση του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας (29/11/22), η Νεο­δη­μο­κρα­τι­κή περι­φε­ρεια­κή αρχή, από κοι­νού με την παρά­τα­ξη του ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και την…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Όλες οι παρατάξεις αρνήθηκαν να στηρίξουν ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κατά της επιβολής εισιτηρίου στον Όλυμπο!

Με την άρνη­σή τους να εγκρί­νουν το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας για να μην επι­βλη­θεί εισι­τή­ριο στον Όλυ­μπο, η…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Προκλητική η σύμβουλος της ναζιστικής Χρυσής Αυγής

Να πάρει σαφή πολι­τι­κή από­φα­ση κατα­δί­κης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, να απο­κλεί­σει από τις συνε­δριά­σεις του την σύμ­βου­λο Μ.…